https://www.viva-awa.com/tag www.bachelortreats.com

Dystrybutor zabawek Rekman - importer i lider dystrybucji zabawek w Polsce

Dystrybutor zabawek Rekman to czołowy dystrybutor i importer zabawek, gier, figurek, modeli i puzzli w Polsce. Hurtownia zabawek posiada w ofercie 20000 art.

POLITYKA PRYWATNOŚCI XXIV EDYCJI TARGÓW ZABAWEK

Administratorem danych osobowych Wystawców i Klientów oraz osób działających w ich imieniu, biorących udział w XXIV edycji Targów Zabawek – Targów Stacjonarnych w dniach 6-7.09.2023 r. oraz Targów Online w dniach 28.08-17.09.2023 r. („Uczestnicy”) jest Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika pozyskane bezpośrednio od Uczestnika lub za pośrednictwem Wystawcy lub Klienta, w którego imieniu dany Uczestnik działa, podczas rejestracji na Targi lub w czasie ich trwania.

Bez podania danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub określonych przez Organizatora jako dane obligatoryjne nie jest możliwa rejestracja na Targi i udział w Targach. Podanie innych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe Uczestników dokonujących samodzielnej rejestracji na Targi Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia Targów dla uprawnionych Uczestników, w tym przyjmowania zgłoszeń Uczestników, komunikacji z Uczestnikami podczas Targów. Dane osobowe Uczestników podanych przez Wystawcę lub Klienta Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora), w celu zapewnienia udziału tych Uczestników w Targach w zakresie wskazanym przez Wystawcę lub Klienta.

Dane osobowe Uczestników mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również w celach dokumentacyjnych (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku ze zgodą udzieloną przez Uczestnika, stosownie do postanowień Regulaminu, wizerunek i głos Uczestnika oraz powiązane z nimi dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora, w tym upubliczniane, w oparciu o jego uzasadniony interes, w celu wykorzystania wizerunku i wypowiedzi w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników, w tym przekazywać uprawnionym organom, jeżeli jest to niezbędne dla celów związanych z monitorowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przekazanie niezbędne do realizacji ważnego interesu publicznego), a w przypadku danych osobowych dotyczących zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie niezbędne w zakresie zdrowia publicznego).

Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji i prowadzenia Targów, partnerzy Targów, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Uczestnikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Uczestnika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@rekman.com.pl.

www.sexxxotoy.com/tag-best/

Dołącz do newslettera Rekman.

Jako pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach!

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności.