https://www.viva-awa.com/tag www.bachelortreats.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI kanału na portalu YouTube

Administratorem danych osobowych użytkowników kanału pod nazwą Rekman Sp. z o.o. na portalu YouTube („Kanał”) jest Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Administrator”). Dane osobowe użytkownika Administrator uzyskuje od firmy Google (właściciela portalu YouTube), z publicznego konta użytkownika oraz z wpisów na Kanale, z chwilą, gdy dany użytkownik podjął jakąś aktywność na Kanale (subskrybcja, polubienie, publikacja komentarza, wysłanie wiadomości, itp.). Odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników, który w głównej mierze kontroluje przetwarzanie danych na portalu YouTube, jest firma Google. Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkownika przez Google znajduje się w Polityce ochrony prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl).

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Kanału, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia Kanału, na warunkach oraz zasadach określonych przez firmę Google, informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które Administrator organizuje oraz marek, produktów i usług oferowanych przez Administratora, jak również budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem. Administrator posiada informacje o:

  • subskrybcji Kanału ;
  • aktywności na Kanale;
  • treści komentarzy zamieszczanych przez użytkowników;
  • publicznych danych osobowych użytkowników, którzy podjęli jakąś aktywność na Kanale, znajdujących się na ich własnych kontach Google.

Ponadto, Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Kanału kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu YouTube, treść korespondencji, w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celach analitycznych, służących w szczególności poprawie jakości usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Administrator przetwarza dane statystyczne dotyczące korzystania z Kanału i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych oferowanych przez Google na portalu YouTube.

Dane osobowe użytkowników Kanału mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Kanału wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie Kanału, w związku ze specyfiką portalu YouTube, informacje o osobach subskrybujących Kanał, o polubieniach, a także treści komentarzy i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Użytkownik może zadecydować o zakresie udostępnianych danych w ustawieniach swojego konta Google.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: właściciel portalu YouTube, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Kanału, w tym w zakresie działań promocyjnych, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje użytkownikowi Kanału prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@rekman.com.pl.

www.sexxxotoy.com/tag-best/

Dołącz do newslettera Rekman.

Jako pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach!

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności.