https://www.viva-awa.com/tag www.bachelortreats.com

Dystrybutor zabawek Rekman - importer i lider dystrybucji zabawek w Polsce

Dystrybutor zabawek Rekman to czołowy dystrybutor i importer zabawek, gier, figurek, modeli i puzzli w Polsce. Hurtownia zabawek posiada w ofercie 20000 art.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Wystawcy oraz osób działających w imieniu Wystawcy podawanych w związku z rejestracją i udziałem Wystawcy w Targach Online („Targi”) jest Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Bez podania danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym nie jest możliwa rejestracja na Targi. Organizator może wymagać podania dodatkowych danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji i udziału Wystawcy w Targach. Podanie innych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe Wystawcy Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i organizacji Targów oraz zapewnienia udziału Wystawcy w Targach, realizacji zamówień Targowych.

Dane osobowe osób działających w imieniu Wystawcy są przetwarzane, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach związanych z rejestracją i udziałem Wystawcy w Targach.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie Targów, w tym w szczególności partnerzy Targów; podmioty zapewniające obsługę Platformy Targowej; dostawcy usług IT; jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje podmiotowi danych prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przepisami prawa, jeżeli jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@rekman.com.pl.

www.sexxxotoy.com/tag-best/

Dołącz do newslettera Rekman.

Jako pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach!

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych znajdującymi się w Polityce Prywatności.