JAK ZOSTAĆ PARTNEREM?

W celu nawiązania współpracy należy dokonać rejestracji firmy na https://online.rekman.com.pl/pl/login

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest zarejestrowana i aktywna działalność gospodarcza.

Każdy złożony wniosek jest weryfikowany pod kątem zgodności danych z informacjami zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Głównym Urzędzie Statystycznym. W przypadku niewystarczających lub błędnych przekazanych nam informacji, otrzymają Państwo powiadomienie drogą elektroniczną z prośbą o ich uzupełnienie lub przesłanie brakujących dokumentów oraz prośbę o podanie krótkiego opisu profilu wykonywanej działalności.

Po otrzymaniu wszystkich informacji, przekażemy Państwu dane do logowania do serwisu Rekman Online na adres e-mail podany przy rejestracji. W serwisie do zamówień internetowych znajduje się cała oferta Handlowa
z cenami (netto/brutto), stanami magazynowymi, zdjęciami oraz opisami produktów.

W przypadku pytań, bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu: office@rekman.com.pl

Współpraca z Rekman

WARUNKI FINANSOWE / HANDLOWE

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Handlowy Rekman Sp. z o.o., pozostający do dyspozycji partnerów handlowych w godzinach 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

W przypadku zamiaru pozyskania kredytu kupieckiego każdy nowy klient poddany będzie weryfikacji przez Dział Należności, który ustala warunki kredytowe. W przypadku zamiaru uzyskania lub zwiększenia limitu kredytowego oraz odroczonego terminu płatności, klient powinien spełnić warunki określone poniżej,
w przeciwnym wypadku ma możliwość dokonywania zakupów gotówkowych.

     1. Płatności gotówkowe / przedpłata w przypadku zamówień internetowych:
         • klient składa zamówienie przez serwis Rekman
         • Dział Handlowy Rekman wystawia fakturę proforma i wysyła ją do klienta na adres e-mail podany przy rejestracji
         • klient dokonuje płatności na konto bankowe Rekman
         • po zaksięgowaniu wpłaty, następuje wysyłka w ciągu 24 h
          Uwaga! Zamówienia Internetowe można składać 24 h / 7 dni w tygodniu
     1. Limit kredytowy
      Warunkiem uzyskania lub zwiększenia przez klienta limitu kredytowego jest:

         • dokonanie pierwszych zakupów na zasadach przedpłaty,
         • uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Rekman,
         • brak negatywnej historii płatniczej w firmie Rekman oraz na rynku,

Firma, która ma ugruntowaną pozycję rynkową i zostanie pozytywnie zweryfikowana pod kątem ryzyka, może uzyskać kredyt bez potrzeby dokonywania zakupów towaru na zasadach gotówkowych.
Dział Należności zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów finansowych klienta ubiegającego się o udzielenie lub zwiększenie kredytu.

Konto bankowe Rekman Sp. z o.o. :
Konto: BZWBK SA 5 Oddział Wrocław , 14 1090 2402 0000 0000 5201 9600.

Uwaga! Wszystkie ceny znajdujące się na stronach internetowych Rekman Sp. z o.o. są cenami netto.
W zależności od zrealizowania obrotów, każdy Partner handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtownych.

DOSTAWA TOWARU

UWAGA! Warunki dostaw mogą ulec zmianie po drugim kwartale 2015 roku ze względu na reorganizację firmy.

Rekman Sp. z o.o. realizuje zamówienia wysyłkowe.

   • realizowane są z magazynu mieszczącego się w Magnicach przy ul. Europejskiej 4.
   • wysyłki realizowane są z uwzględnieniem minimum logistycznego, powyżej którego przesyłka jest bezpłatna, natomiast poniżej – pobierana jest opłata transportowa.
    Uwaga! W przypadku towarów wielkogabarytowych wymagana jest dodatkowa opłata.
    Nasze firmy kurierskie: Schenker, DHL, GLS, Raben.
   • Zamówienie i wysyłka towaru realizowana jest w ciągu 24 h od momentu zaksięgowania wpłaty na konto (nie dotyczy to wydłużonego terminu płatności).
   • Dostawa jest gratis przy wartości minimalnej wartości zakupu na kwotę 1000 zł netto (poza granicami Wrocławia) oraz 500 zł netto (na terenie Wrocławia i okolic). W przypadku braku wymaganej kwoty zamawiający zostanie obciążony dodatkową opłatą za transport w wysokości 25 zł netto.
   • Uwaga! Nie ma możliwości odbioru własnego.

REKLAMACJE

Rekman Sp. z o.o. uwzględnia dwa rodzaje reklamacji:

   • wynikające z uszkodzenia/wad dostarczonego towaru
   • wynikające z niezgodności towaru z umową

Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie po zgłoszeniu ich na https://online.rekman.com.pl/pl – zakładka Narzędzia – Serwis.
Wymagane jest podanie powodu reklamacji, rodzaju wady/niezgodności towaru oraz podanie preferowanego sposobu załatwienia reklamacji (wymiana, obniżenie ceny, naprawa). Uszkodzony towar należy zabezpieczyć i dostarczyć go do siedziby firmy wraz z dołączonym protokołem reklamacyjnym, wydrukowanym ze strony http://rekman.mistral.com.pl .

Termin składania reklamacji:

   • do 12 miesięcy od dnia zakupu – w przypadku wad towaru leżących po stronie producenta
   • do 3 dni roboczych od dnia doręczenia – w przypadku uszkodzenia opakowania w trakcie transportu
   • do 5 dni roboczych od dnia doręczenia – w przypadku niezgodności towaru z umową

Za towar niezgodny z umową uznaje się produkty:

   • dostarczone niezgodnie z zamówieniem
   • niezgodne z dokumentem sprzedaży co do rodzaju oraz ilości w chwili wydania
   • towar nie odpowiadający podanemu przez firmę Rekman Sp. z o.o. opisowi

Uwaga! Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowań produktów powstałych w wyniku niestarannego zapakowania należy zgłosić drogą mailową, najlepiej dołączając zdjęcia produktu oraz przesyłki. Zgłoszenie takie powinno zostać przesłane w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji otrzymają wszyscy klienci, który dopełnili wszystkich czynności rejestracyjnych opisanych w dziale „Jak zostać Partnerem”. Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dostępny jest po zalogowaniu się na https://online.rekman.com.pl/pl.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu: reklamacje@rekman.com.pl lub tel. 71/39-37-819.